Seanad Éireann - Volume 144 - 04 July, 1995

Announcement by Cléireach an tSeanaid of Vacancy in the Office of Cathaoirleach.

An Leas-Chathaoirleach: I call the Clerk of the Seanad.

Cléireach an tSeanaid: De réir Buan Qrdú 10 de Bhuan-Orduithe Sheanad Éireann i dtaobh Gnó Poiblí, tá orm a chur in iúil don Seanad go bhfuil Oifig an Chathaoirligh folamh de dheasca An Seanadóir Seán Fallamhain d'fháil bháis.

In accordance with Standing Order 10 of the Standing Orders of Seanad Éireann relative to public business, I have to report to the Seanad that a vacancy has occurred in the Office of Cathaoirleach as a result of the death of Senator Seán Fallon.