Seanad Éireann - Volume 131 - 12 February, 1992

Resignation of Taoiseach and Appointment of Successor, and Appointment of Members of the Government.

[422] An Cathaoirleach: I have to inform the House that letters dated 10 and 11 February 1992 have been received from the Secretary, Department of the Taoiseach, regarding: (1) the resignation of the Taoiseach, Charles J. Haughey; (2) the appointment of Albert Reynolds as Taoiseach; (3) the appointment of members of the Government; (4) the nomination of John P. Wilson as Tánaiste; and (5) the allocation of Government Departments. The letters will be set out in the usual manner in the Journal of the House, and consequent on this announcement they will also be printed in the Official Report of the Debates.

ROINN AN TAOISIGH

Department of the Taoiseach

BAILE ÁTHA CLIATH 2

10 Feabhra, 1992.

Dublin 2.

Cléireach an tSeanaid

Tá orm a chur in iúl duit, gur éirigh an Taoiseach, Cathal Ó hEochaidh, as oifig inniu trína chur sin in iúl don Uachtarán de bhun Airteagal 28.9.1º den Bhunreacht.

DERMOT NALLY,

Rúnaí an Rialtais.

ROINN AN TAOISIGH

Department of the Taoiseach

S. 27052

BAILE ÁTHA CLIATH 2

11 Feabhra, 1992.

Dublin 2.

Cléireach an tSeanaid

Tá orm a chur in iúl duit go bhfuil

(1) an tUachtarán, ar ainmniú Dháil Éireann, tar éis Ailbhe Mac Raghnaill a cheapadh inniu, de bhun Airteagal 13.1.1º den Bhunreacht, mar Thaoiseach;

(2) an tUachtarán, ag gníomhú di ar ainmniú an Taoisigh, le comhaontú Dháil Éireann roimh ré, tar éis na daoine seo a leanas a cheapadh inniu, de bhun Airteagal 13.1.2º den Bhunreacht, mar chomhaltaí den Rialtas agus bheith, i dteannta an Taoisigh, mar Rialtas:

[423][424] Seán P. Mac Uilliam

Deasún Ó Máille

Paralan Ó Eachthairn

Riobard Ó Maoildhia

Micheál Ó hUadhaigh

Pádraig Ó Floinn

Séamus Ó Braonáin

Máire Geoghegan-Quinn

Seán Ó Conaill

Micheál Mac Gabhann

Daithí Mac Aindriú

Seosamh Breathnach

Cathal Mac Riabhaigh

[425] [426] agus

Brian Ó Comhain;

(3) an Taoiseach tar éis Seán P. Mac Uilliam a ainmniú inniu, de bhun Airteagal 28.6.1º den Bhunreacht, chun bheith ina Thánaiste; agus

(4) an Taoiseach, i bhfeidhmiú na cumhachta a thugtar dó le halt 4 (1) den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1946, tar éis na Ranna Stáit seo a leanas a shannadh inniu do na comhaltaí faoi seach den Rialtas a luaitear a n-ainmneacha os coinne ainmneacha na Ranna:

An Roinn Cosanta agus Roinn na Gaeltachta

Seán P. Mac Uilliam

An Roinn Tionscail agus Tráchtála

Deasún Ó Máille

An Roinn Airgeadais

Paralan Ó Eachthairn

An Roinn Fuinnimh

Riobard Ó Maoildhia

Roinn na Mara

Micheál Ó hUadhaigh

An Roinn Dlí agus Cirt

Pádraig Ó Floinn

An Roinn Oideachais

Séamus Ó Braonáin

An Roinn Turasóireachta, Iompair agus Cumarsáide

Máire Geoghegan-Quinn

An Roinn Sláinte

Seán Ó Conaill

An Roinn Comhshaoil

Micheál Mac Gabhann

An Roinn Gnóthaí Eachtracha

Daithí Mac Aindriú

An Roinn Talmhaíochta agus Bia

Seosamh Breathnach

An Roinn Leasa Shóisialaigh

Cathal Mac Riabhaigh

agus

An Roinn Saothair

Brian Ó Comhain

DERMOT NALLY,

Rúnaí an Rialtais.