Seanad Éireann - Volume 123 - 06 December, 1989

An Bille um Údarás na Gaeltachta (Leasú), 1989: [ Bille Airgid Deimhnithe ] Céim an Choiste agus na Céimeanna Deiridh.

Acting Chairman (Mr. McKenna): Anois sul a dtosnófar ar Chéim i gCoiste ní mór dom a chur in iúl don Teach go bhfuil an rialú déanta, go bhfuil leasú uimhir a haon as ord, de bhrí nach bhfuil baint aige le forálacha an Bhille, mar a léadh é don dara huair.

Alt 1 aontaithe.

ALT 2.

Cuireadh an cheist: “Go bhfanfaidh alt 2 mar chuid den Bhille.”

Pól Ó Foighil: Glacaim leis an méid atá ráite ag an Aire Stáit. Níor mhaith liom go mbeadh sé le rá gur mise a chur stop le Bille ag dul tríd an Dáil nó an Seanad, a choinnigh airgead siar ó Údarás na Gaeltachta. Ní fhéadfainn dul abhaile anocht. Ach chuir mé isteach an leasú sin mar go bhfuil fíor-thábhacht leis agus gur trua liom nach bhféadfaimis teacht ar bhealach éigin nach mbeadh na cuntais le feiceáil i ndroch chaoi, mar a déarfá, ag an pobal trí chéile. Glacaim leis an rialú atá déanta.

Agus é sin ráite ba mhaith liom a chuir ar súile an Údaráis, nó cibé duine atá ag plé leis, nuair a bheidh na cuntais á réiteach sa bhliain atá romhainn, agus nuair atá gá le leasú sa bhun Acht, mar a deir an tAire Stáit, go mbeidh bealach éigin chun é seo a mhíniú don phobal, nach mar sin atá sé. Agus nach bhfuil an rud chomh dona is a ceapann daoine.

[1072] B'fhéidir gur féidir a chur sna nótaí mínithe nuair a bheidh an cuntas bhliantúil dhá réiteach nach ndéantar é sin i gcás SFADCo nó i gcás an IDA agus nach bhfuil an scéal chomh dona sin.

Cuireadh agus aontaíodh an cheist.

Aontaíodh an Teideal.

Aontaíodh na Céimeanna eile a thógáil inniú.

Tuairiscíodh an Bille gan moladh, glacadh an Bille chun an breithniú deiridh a dhéanamh air agus ordaíodh an Bille a chur ar ais go dtí an Dáil.

Acting Chairman (Mr. R. Kiely): Before we take the matter on the Adjournment, will the acting Leader of the House say when it is proposed to sit again?

Mr. McGowan: At 10.30 a.m. tomorrow. It appears the Senator who requested to raise a matter on the Adjournment is not present in the House.

Acting Chairman: If the Senator does not arrive in the next two minutes I will adjourn the House. The Senator in question has complained about Minister not coming to the House.

Mr. McGowan: I apologise to the House. I also apologise to the Minister. He did considerable preparatory work this afternoon to reply to the Adjournment matter.

The Seanad adjourned at 8.10 p.m. until 10.30 a.m. on Thursday, 7 December 1989.