Seanad Éireann - Volume 119 - 17 May, 1988

An Ceathrú Tuarascáil on gCoiste Roghnóireachta. Fourth Report of the Committee of Selection.

Mr. McDonald: Tuairscíonn an Coiste Roghnóireachta go bhfuil sé tar éis an Seanadóir Donncha Ó Criagáin a ainmniú chun fónamh ar an gCoiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí chun an folúntas a líonadh a thárla de dheasca an Seanadóir Seán Ó Dálaigh d'fháil bháis.

The Committee of Selection reports that it has nominated Senator Denis Cregan to serve on the Committee on Procedure and Privileges to fill the vacancy occasioned by the death of Senator Jack Daly.

I move: “That the report be laid before the Seanad.”

Question put and agreed to.