Seanad Éireann - Volume 116 - 25 April, 1987

Bille an Reifrinn (Leasú), 1987: An Dara Céim. Referendum (Amendment) Bill, 1987: Second Stage.

An Cathaoirleach: The Second Stage has been debated with Item 5 and agreed on the Order of Business.

[274] Cuireadh agus aontaíodh an cheist: “Go léifear an Bille an Dara hUair.”

Question: “That the Bill be now read a Second Time,” put and agreed to.

Aontaíodh na Céimeanna eile a thógáil inniú.

Agreed to take remaining Stages today.