Seanad Éireann - Volume 98 - 13 May, 1982

[1]Tháinig an Seanad le chéile ar 2.30 p.m. Bhí an Cléireach, Seán Toíbín, agus an Leas-Chléireach, Proinsias Mac Eochagáin i láthair.

[2]The Seanad assembled at 2.30 p.m., the Clerk, Mr. John R. Tobin, and the Clerk Assistant, Mr. F. Geoghegan attending.

Paidir.

Prayer.

Léigh an Cléireach Forógra Uachtaráin na hEireann ag comóradh Sheanad Éireann.

The Clerk read the Proclamation of the President of Ireland convening Seanad Éireann.

Seo a leanas an Forógra:

The Proclamation was as follows:

FORÓGRA AG COMÓRADH SHEANAD ÉIREANN.

PROCLAMATION SUMMONING SEANAD ÉIREANN.

De bhun comhairle a thairg an Taoiseach dom faoi alt 8 d' Airteagal 18 den Bhunreacht déanaimse, PÁDRAIG Ó hIRIGHILE, Uachtarán na hÉireann, Déardaoin, an 13ú lá de Bhealtaine, 1982, a shocrú leis seo mar an lá a thiocfaidh Seanad Éireann le chéile ar chéadtionól tar éis an Olltoghcháin a bhí ann le déanaí.

Pursuant to an advice tendered to me by the Taoiseach under section 8 of Article 18 of the Constitution, I, PATRICK J. HILLERY, President of Ireland, hereby fix Thursday, the 13th day of May, 1982, as the day on which the first meeting of Seanad Éireann after the General Election lately held shall take place.

[3]ARNA THABHAIRT faoi mo Láimh agus faoi mo Shéala an 7ú lá seo de Bhealtaine, 1982.

[4]GIVEN under my Hand and Seal this 7th day of May, 1982.

PÁDRAIG Ó hIRIGHILE

UACHTARÁN NA hÉIREANN

(PRESIDENT OF IRELAND)

CATHAL Ó hEOCHAIDH

TAOISEACH

AINMNEACHA NA gCOMHALTAÍ A AINMNÍODH AGUS NA gCOMHALTAÍ A TOGHADH.

NAMES OF THE MEMBERS NOMINATED AND OF THE MEMBERS ELECTED.

An Cléireach: Is iad seo a leanasainmneacha na gcomhaltaí a ainmníodh agus na gcomhaltaí a toghadh:

The Clerk: The following are the names of the members nominated and of the members elected:

NOMINATED MEMBERS.

PAUDGE BRENNAN

FLOR CROWLEY

CAMILLA HANNON

JAMES LARKIN

SÉAMUS MALLON

PATRICK J. MARA

BERNARD McGLINCHEY

MATTHEW J. NOLAN

EDMOND O'KEEFFE

JOHN D. A. ROBB

and        

THOMAS A. WRIGHT

[5] [6] UNIVERSITY MEMBERS

National University of Ireland

BRENDAN RYAN

JAMES CLEMENT IGNATIUS DOOGE

JOHN A. MURPHY

University of Dublin

MARY TERESE WINIFRED ROBINSON

SHANE PETER NATHANIEL ROSS

TIMOTHY TREVOR WEST

PANEL MEMBERS

Cultural and Educational Panel

(a) Nominating Bodies Sub-Panel

SÉAMUS DE BRÚN

JOACHIM ANTHONY LOUGHREY

MADELINE TAYLOR

(b) Oireachtas Sub-Panel

TIM McAULIFFE

MARY O'ROURKE

Agricultural Panel

(a) Nominating Bodies Sub-Panel

BERNARD J. DURKAN

MICHAEL FERRIS

RICHARD V. HOURIGAN

THOMAS HUSSEY

JOSEPH LENNON

JOHN M. MANNION

(b) Oireachtas Sub-Panel

TOM FITZGERALD

CHARLIE McDONALD

MARTIN J. O'TOOLE

WILLIAM RYAN

MICHAEL SMITH

[7] [8] Labour Panel

(a) Nominating Bodies Sub-Panel

JOHN HARTE

TONY HERBERT

BRIAN MULLOOLY

MAURICE O'CONNELL

(b) Oireachtas Sub-Panel

MONICA BARNES

TODDIE BYRNE

DONIE CASSIDY

DENIS (DINO) CREGAN

DICK DOWLING

DES HANAFIN

MARK KILLILEA

Industrial and Commercial Panel

(a) Nominating Bodies Sub-Panel

JACK DALY

SEÁN FALLON

WILLIAM FARRELL

MICHAEL HOWARD

(b) Oireachtas Sub-Panel

DEIRDRE BOLGER

TIMMY CONWAY

MICK LANIGAN

PAT JOE REYNOLDS

EOIN RYAN

Administrative Panel

(a) Nominating Bodies Sub-Panel

KATHARINE BULBULIA

SEÁN CONWAY

MICHEÁL CRANITCH

TRAS HONAN

(b) Oireachtas Sub-Panel

LUKE BELTON

WILLIAM KENNEALLY

FLOR O'MAHONY

I gcomhlíonadh Buan-Ordú 3 táim tar éis cóip de gach ceann de na deimhnithe ar thorthaí na vótaíochta do na comhaltaí a toghadh agus cóip den scéala ón Taoiseach ag lua ainmneacha na gcomhaltaí ainmnithe a leagan faoi bhráid an Tí.

In compliance with Standing Order 3 I have laid before the House a copy of each of the certificates of the results of the polls for elected members and a copy of the communication from the Taoiseach stating the names of the nominated members.