Seanad Éireann - Volume 97 - 26 March, 1982

Election of Members to Dáil Éireann.

An Cathaoirleach: Fógraím don Seanad gur toghadh na Comhaltaí seo a leanas mar Chomhaltaí de Dháil Éireann agus go bhfuil éirithe acu, dá réir sin, as a n-ionaid i Seanad Éireann:—

I announce to the Seanad that the following Members have been elected Members of Dáil Éireann and have accordingly vacated their seats in Seanad Éireann:—

Richard J. Bruton,

Donal Carey,

Alexis J. G. FitzGerald,

Gemma Hussey,

Jimmy Leonard,

Maurice Manning,

Liam Naughten,

Ruairi Quinn,

Joe Walsh.