Seanad Éireann - Volume 94 - 24 June, 1980

Nomination of Member.

An Cathaoirleach: Tá orm a fhógairt go bhfuil an Taoiseach tar éis Séamus de Ruitéal a ainmniú, le réamhchead uaidh féin, chun bheith ina chomhalta de Sheanad Eireann ie go líonfar an corrfholúntas i lion na gcomhaltaí a ainmnítear do Sheanad Eireann a tharia de dhroim an Seanadoir Micheál Yeats d'éiri as.

I have to announce that the Taoiseach has nominated James Ruttle, with his prior consent, to be a member of Seanad Éireann to fill the casual vacancy in the number of nominated members of Seanad Éireann caused by the resignation of Senator Michael B. Yeats.

Féadfaidh an Seanadóir de Ruitéal a shiochán a ghlacadh anois.

Senator Ruttle may now take his seat.

Senator Ruttle was introduced to the Cathaoirleach and then took his seat.