Seanad Éireann - Volume 93 - 12 March, 1980

Resignation of Member.

An Cathaoirleach: Tá orm a fhógairt don Seanad go bhfuair mé fógra i scríbhinn ón Seanadóir Mícheál Yeats go bhfuil sé ag éirí as bheith ina chomhalta den Seanad.

I have to announce to the Seanad that I have received notice in writing from Senator Michael Yeats of his resignation of membership of the Seanad.