Seanad Éireann - Volume 87 - 07 December, 1977

Election of Member.

An Cathaoirleach: Tá orm a fhógairt gur toghadh an comhalta seo a leanas chun an corrfholúntas a líonadh i gcomhaltas an tSeanaid lena mbaineann an Rún a rith Seanad Éireann an 2 Samhain, 1977:—