Seanad Éireann - Volume 58 - 02 December, 1964

Private Business. - Nomination of Senator.

An Cathaoirleach: Tá orm a fhógairt go bhfuil an Taoiseach tar éis Cáit Bean Uí Eachthéirn a ainmniú, le réamhchead uaithi, chun bheith ina comhalta de Sheanad Éireann leis an bhfolúntas a líonadh a thárla de dheasca bás an tSeanadóra Pádraig Ó Siochfhradha (An Seabhac).

Féadfaidh an Seanadóir Uí Eachthéirn a suíochán a ghlacadh anois.

I have to announce that the Taoiseach has nominated Mrs. Kit Ahern, with her prior consent, to be a member of Seanad Éireann to fill the vacancy caused by the death of Senator Pádraig Ó Siochfhradha (An Seabhac).

Senator Ahern may now take her seat.

Senator Ahern then took her seat