Dáil Éireann - Volume 662 - 07 October, 2008

Written Answers. - Staidéir Teangeolaíochta.

D’fhiafraigh Deputy Brian O’Shea den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta an mó cruinniú a bhí ag an bhfo-choiste rialtais a cuireadh ar bun chun déileáil le moltaí an staidéir teangeolaíochta [33507/08]

  Deputy Éamon Ó Cuív: Go dáta bhí dhá chruinniú ag an gCoiste Rialtais atá luaite sa Cheist seo — ar 10 Aibreán 2008 agus 23 Iúil 2008.