Dáil Éireann - Volume 608 - 26 October, 2005

Written Answers. - Foclóir Béarla-Gaeilge.

[1283]   100. D'fhiafraigh Dr. Upton den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta cén dul chun cinn atá déanta maidir leis an bhFoclóir Béarla-Gaeilge; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [30721/05]

  Éamon Ó Cuív: Tá curtha in iúl dom ag Foras na Gaeilge go bhfuil an t-aischur ar fad a bhaineann le céim a haon den tionscadal foclóireachta faighte ag an bhforas ón gconraitheoir. Tá measúnú á dhéanamh faoi láthair ar na hábhair is déanaí atá curtha ar fáil ag an gconraitheoir agus táthar ag súil go mbeidh céim a haon curtha i gcrích go hiomlán faoi dheireadh na bliana.

Maidir le céim a dó den tionscadal — tiomsú agus scríobh an fhoclóra féin — tá conradh déanta ag Foras na Gaeilge leis an bhforas Riaracháin chun measúnú neamhspleách a dhéanamh ar bhainistíocht riosca maidir leis an gcéim sin agus táthar ag súil go mbeidh an measúnú sin curtha i gcrích laistigh de mhí. Chomh maith leis sin, tá pleanáil ar siúl ag an bhforas chun na hacmhainní daonna inmheánacha a earcú a bheidh riachtanach le tabhairt faoi chéim a dó.