Dáil Éireann - Volume 584 - 27 April, 2004

Written Answers. - An Daonáireamh Náisiúnta.

  106. D’fhiafraigh Mr. Sargent den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta cad iad na ceachtanna atá foghlamtha aige ó thorthaí an daonáirimh ó thaobh úsáid na Gaeilge go mórmhór bua na teanga sa Daingean, Co. Chiarraí. [11861/04]

  Éamon Ó Cuív: Dírím aird an Teachta ar na freagraí a thug mé ar Cheisteanna Uimh. 80 den 25 Meitheamh 2003, 527 den 7 Deireadh Fómhair agus 70 den 27 Samhain 2003.

[261] Faoi mar a chuir mé in iúl cheana, is léir ó fhigiúirí an daonáirimh 2002 go bhfuil idir ábhar dóchais agus foláirimh iontu.

Mar atá ráite agam, beidh sé mar aidhm lárnach agam, agus mé ag tabhairt faoi pholasaithe a fhorbairt amach anseo maidir le ról na teanga sa Stát, spreagadh agus tacaíocht a chur ar fáil chun cur leis an méid dóibh siúd a bhfuil deis acu Gaeilge a úsáid go laethúil. Tá mé cinnte, leis an gcur chuige ceart, agus le gach uile duine ag obair le chéile, gur féidir linn difríocht an-mhór a dhéanamh ar mhaithe leis an nGaeilge agus leis an nGaeltacht.

Maidir leis an Ghaeltacht tááthas orm go bhfuil an Daingean chun tosaigh mar bhaile mór ó thaobh úsáid na Gaeilge de, de réir daonáireamh 2002. Tá infheistíocht suntasach déanta ag mo Roinnse i mbuanú na Gaeilge sa Ghaeltacht agus tá sé tábhachtach go bhfuil torthaí na hinfheistíochta sin le feiceáil sna figúirí is deireanaí.

Question No. 107 answered with Question No. 103.