Dáil Éireann - Volume 546 - 12 December, 2001

Written Answers. - Coimisiún faoin nGaeilge sa Ghaeltacht.

[981] 25. D'fhiafraigh Mr. Gilmore den Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán ós rud é go bhfuil sí ag súil leis an tuarascáil ón gCoimisiún faoin nGaeilge sa Ghaeltacht a bheith curtha faoi bhráid an Rialtais faoi dheireadh na bliana más féidir nó go luath san athbhliain, an bhfuil aon phlean aici coimisiún faoin nGaeilge sa Ghaeltacht a chur ar bhun; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [31822/01]

Minister of State at the Department of Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands (Ms Coughlan): Dírím aird an Teachta ar an bhfreagra a tugadh ar Cheist uaidh (Uimh. 62) dar dáta 29 Bealtaine 2000.

Níl aon phleananna agam moladh a chur faoi bhráid an Rialtais go mbunófar coimisiún faoin nGaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht. Mar is eol don Teachta tá obair ar siúl i mo Roinnse chun Bille Teanga (An Bille Comhionannais um Theangacha Oifigiúla) a ullmhú a thabharfaidh feidhm reachtúil don fhoráil bhunreachtúil faoin nGaeilge agus a dhéanfaidh soláthar chun feabhas a chur ar an bhfáil ag an bpobal ar sheirbhísí Stáit trí Ghaeilge ar fud na tíre.

Ina theannta sin tá Foras na Gaeilge, atá mar chuid den chomhlacht forfheidhmithe trasteorann ar a dtugtar an Foras Teanga, i mbun oibre agus é mar chúram air an Ghaeilge a chur chun cinn ar bhonn uile-oiléanda. Ní miste a lua gur ceann de na feidhmeanna atá ag an bhforas ná taighde a dhéanamh i dtaca leis an nGaeilge. Táim fós sásta gur ar an dóigh atá léirithe agam is fearr feidhmiú seachas mar atá sa treis sa cheist ón Teachta.