Dáil Éireann - Volume 506 - 03 June, 1999

Written Answers. - Bord na Gaeilge.

26. D'fhiafraigh Mr. Gilmore den Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán cad iad na scéimeanna nua atá ar intinn ag Bord na Gaeilge i mbliana san obair ghríosaithe agus spreagtha atá ar súil acu ar son na Gaelige; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina leith. [14657/99]

Minister of State at the Department of Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands (Éamon Ó Cuív): Is é an cúram atá leagtha ar Bhord na Gaeilge, faoin Acht um Bord na Gaeilge, 1978, ná an Ghaeilge, agus go háirithe a húsáid mar theanga bheo agus mar ghnáthmheán cumarsáide, a chur chun cinn. Chun an cúram sin a chur i gcrích feidhmíonn an bord i réimsí éagsúla mar a thuairiscítear i dtuarascálacha bliantúla na heagraíochta.

Maidir le scéimeanna nó tionscadail nua de chuid an bhoird tá ráiteas ina dtaobh faighte agam uaidh agus cuirfear timpeall é sa Tuairisc Oifigiúil.