Dáil Éireann - Volume 490 - 07 May, 1998

Written Answers. - Deontas-i-gcabhair.

84. D'fhiafraigh Mr. McGinley den Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán an dtuigeann sí na deacrachtaí a bheidh ag bád farantóireachta Oileán Thoraí i mbliana de bharr easpa áiseanna ag Cé Mhachaire Rabhartaigh; agus cad iad na pleananna atá aici le hiad a réiteach. [10893/98]

Minister of State at the Department of Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands (Éamon Ó Cuív): Tuigim na deacrachtaí a luann an Teachta.

Dírím aird an Teachta ar an bhfreagra a thug mé ar Cheist Dála Uimhir 24 den 11 Márta 1998. Níl an tuarascáil atá luaite san fheagra sin faighte ag mo Roinnse go fóill.