Dáil Éireann - Volume 488 - 11 March, 1998

Written Answers - Cúrsaí Teanga.

21. D'fhiafraigh Mr. McGrath den Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán ar bhuail sí le heagras na nGaelscoileanna chun cúrsaí teanga a phlé; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [6543/98]

Minister of State at the Department of Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands (Éamon Ó Cuív): Beidh mé ag bualadh le hionadaithe ó Ghaelscoileanna amárach, ar iarratas uathu, chun ceist na Gaelscolaíochta i gcoitinne a phlé.

Ar ndóigh, is eagras é Gaelscoileanna a fhaigheann cúnamh bhliantúil ó Bhord na Gaeilge.