Dáil Éireann - Volume 479 - 13 May, 1997

Written Answers. - Cé Chill Mhuirbhí.

18. D'fhiafraigh Mr. Molloy den Aire Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta cén fáth gur dhiúltaigh sé go dtí seo deontas a chur ar fáil chun cabhrú le Comhairle Chontae na Gaillimhe athchóiriú a dhéanamh ar chéibh Chill Mhuirbhí, Inis Mór, Árainn, a briseadh go dona i stoirm mhór roinnt blianta ó shin; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [12707/97]

Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. M. Higgins): Is mian liom a rá go soiléir, faoi mar a mhínigh mé don Teachta mar fhreagra ar Cheist Uimh. 51 ar 8 Deireadh Fómhair 1996 uaidh, nár dhiúltaigh mé deontas a chur ar fáil mar chabhair chun oibreacha deisiúcháin a chur i gcrích ag Cé Chill Mhuirbhí.

Tá tuarascáil innealtóireachta agus meastachán costais a fuarthas ó Roinn na Mara i dtaca leis an bpiara ag Cill Mhuirbhí a dheisiú agus a shíneadh mar aon le tuarascáil innealtóireachta a fuarthas ó Chomharchumann Aonghusa Teoranta maidir leis an gcé a fhorbairt á meas ag mo Roinnse i gcónaí. [Fad is atá na féidearthachtaí éagsúla á meas, tá socraithe agam deontas lánchostais de £10,000 a thairiscint do Chomhairle Chontae na Gaiollimhe chun a chumasú don Chomhairle Chontae oibreacha deisiúcháin bunúsacha a chur i gcrích ag an gcé.]