Dáil Éireann - Volume 470 - 22 October, 1996

Written Answers. - Folúntas in Oifigí sna Forbacha.

128. D'fhiafraigh Mr. McCormack den Aire Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta cathain a líonfar an folúntas atá in Oifigína Roinne sna Forbacha ó 1 Meitheamh 1996 ar phost mar Chigire Uachtarach Tighe; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [19108/96]

Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. M. Higgins): Tá idirbheartaíocht ar siúl le ceardchumann na foirne seachtraigh tithíochta maidir le heatheagrú na hoibre ag éirí as an bhfolúntas seo agus tá súil agam go réiteofar an cheist seo go luath.