Dáil Éireann - Volume 450 - 22 March, 1995

Written Answers. - Tionscnamh Fruit of the Loom.

94. D'fhiafraigh Miss Coughlan den Aire Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta cá huair a thabharfar airgead d'Údarás na Gaeltachta i gcomhair tionscnamh Fruit of the Loom ar an Chlochán Liath. [5946/95]

Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. M. Higgins): Tá an chomhlacht sin i mbun gnó ar an gClochán Liath, le cúnamh ó Údarás na Gaeltachta, ó 1994. Tá togra ón Údarás ar airgead breise chun mórfhorbairt a dhéanamh ar an tionscal á bhreithniú i láthair na huaire. Beidh gá le toiliú an Rialtais don chaiteachas i gceist agus déanfar cinneadh sa chás a luaithe is féidir.