Dáil Éireann - Volume 433 - 07 July, 1993

Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Droichead i gContae na Gaillimhe.

[1434] 7. D'fhiafraigh Mr. Molloy den Aire Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta an gcinnteodh sé go bhfuair sé iarratas le gairid ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe chun airgead a chur ar fáil le haghaidh droichead nua ar an mbealach isteach ag Inis Ní, Contae na Gaillimhe; an mbeidh sé sásta an scéim seo a chur san áireamh nuair a bheas meastacháin le haghaidh 1994 á réiteach; agus an ndéanfaidh sé ráiteas faoin gcás.

118. Éamon Ó Cuív asked the Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht if he will have arrangements made to carry out repairs to the bridge in Inishnee, County Galway, in view of the fact it was built 100 years ago approximately.

Mr. Gallagher (Donegal South-West): Tógfaidh mé Ceist 7 agus Ceist Scríofa 118 le chéile.

Fuair mé iarratas dá leithéid le déanaí ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe. Tuigtear dom nach bhfuil an droichead atá ann oiriúnach do thrácht an lae inniu agus, mar a luadh mar fhreagra ar Cheist ón Teachta ar an 29 Aibreán, measadh i 1983 go gcosnódh sé £600,000 chun droichead nua a thógáil ag an áit. Le himeacht ama, níl aon amhras ach go mbeadh an costas anois i bhfad níos airde.

Ceapadh scéim mo Roinne-se chun freastal go príomha ar bhóithre áise agus bóithre portaigh. Soláthar £200,000 atá ar fáil i mbliana chun freastal ar na ceantair Ghaeltachta uile. Is léir mar sin nach féidir le mo Roinnse freastal ar thogra ollmhór faoi mar atá i gceist sa chás seo.

Aithním, ar ndóigh, go bhfuil fadhb le réiteach sa chás áirithe seo agus beidh mé i dteagmháil leis an Aire Comhshaoil féachaint an féidir teacht ar fhoinse airgid chun a chumasú don chomhairle chontae cibé obair atá fíor-riachtanach a chur i gcrích.

Mr. Molloy: An nglacann an tAire Stáit leis go bhfuil droch-chaoi ar an droichead seo, gur tógadh é breis agus [1435] 100 bliain Ó shin. Is ceantar fíorGhaeltachta é Inis Ní. An t-am deireanach a chuir mé ceist síos faoi seo dúirt tú nach raibh aon iarratas faighte ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe, rud nach raibh fíor. Bhí orthu an t-iarratas a chur ar aghaidh athuair agus tá sé os bhur gcomhair athuair anois. An nglacann an tAire Stáit leis go bhfuil an droichead i ndrochchaoi agus gur ceist phráinneach í seo agus nach bhfuil aon bhealach eile go bhféadfaí a shocrú ná trí dheontas speisialta ó Roinn na Gaeltachta. Bhí an freagra céanna á chur amach ó Roinn na Mara faoi na céanna in Inis Meáin agus Inis Oírr go dtí gur éirigh liom féin cinneadh Rialtais a fháil chun na jabanna sin a dhéanamh, mar bhí slam mór airgid i gceist. Tá an obair sin ag dul ar aghaidh anois agus beimid ag brath ar Roinn na Gaeltachta cinneadh cosúil leis an chinneadh a rinneadh in Inis Meáin agus Inis Oírr a dhéanamh ar son mhuintir Inis Ní. Ní cé atá i gceist anseo ach droichead.

Mr. Gallagher (Donegal South West): Glacaim leis go bhfuil droch-chaoi ar an droichead seo atá tógtha le breis agus 100 bliain, gur fíor Ghaeltacht atá ann, go bhfuil thart ar dhosaen teaghleach ar Inis Ní agus go gcaithfear rud éigin a dhéanamh. Ach, mar a dúirt mé, is fíric é nach bhfuil ach soláthar £200,000 againn i mbliana. Tá an soláthar airgid sin teoranta ach geallaim don Teachta go rachaidh mé i dteagmháil láithreach bonn leis an Roinn Comhshaoil mar b'fhéidir go bhfuil dualgais ar rannóg Stáit eile cosúil leo siúd. Is trua liom nach féidir liom freagra níos deimhní a thabhairt inniu ach déanfaidh mé mo dhícheall idir an dá linn.