Dáil Éireann - Volume 417 - 24 March, 1992

Written Answers. - County Donegal Road Grants.

97. Mr. Gilmore asked the Minister for the Gaeltacht if he will give details of the grants allocated by his Department for roads in County Donegal during February 1992; and if he will list each road in respect of which a grant was allocated.

Minister for the Gaeltacht (Mr. Wilson): Ceadaíodh suim £34,650 i mí Feabhra na bliana seo le haghaidh bóithre i nGaeltacht Dhún na nGall. Tá leis seo sonraí na mbóithre i gceist mar [1116] aon leis an tsuim a ceadaíodh i ngach cás.

Bóithre i nGaeltacht Dhún na nGall a ceadaíodh deontais ina leith i mí Feabhra 1992.

£

Bóthar áise chuig tithe Charlie Doogan agus James Boyle, Roisín, Ailt an Chorráin.

600

Bóthar áise lámh leis an reilig ag Cruit chomh fada le tithe Charlie Sweeney, John Gallagher agus James O'Donnell.

1,200

Bóthar áise ón bhóthar contae ag Mín na Leice síos go dtí teach Chris McGonagle.

1,500

Bóthar áise chomh fada le tithe Ann McEochan agus Mary Ann Trimble, Na Farragáin Leitir Mhic an Bhaird.

300

Bóthar áise chomh fada le teach Declan agus Cathleen Bonner, Dirlaught, Leitir Mhic an Bhaird.

1,000

Bóthar áise chomh fada le tithe Billy O'Donnell agus James M. O'Donnell, Lackenagh, Ailt an Chorráin.

650

Bóthar áise chomh fada le teach Agnes agus Patrick McCalliog, Madavagh, Leitir Mhic an Bhaird (LIS 8505).

1,000

Bóthar áise chomh fada le teach John agus Patricia Gallagher, Doire na nGriall, An Dúchoraidh.

400

Bóthar áise chomh fada le tithe John O'Donnell agus Peter Boyle, Béal Cruit, Cionn Caslach.

600

Bóthar áise chomh fada le teach Chon- all Uí Chuireáin agus portach do cheathrar eile ag Bogach, An Charraig.

900

Bóthar agus deisiúcháin riachtanacha ar na casáin ag Ardán N. Peadair, An Clochán Liath.

2,500

Bóthar áise chomh fada le teach Sheáin agus Helen Uí Chnáimhsí, Madavagh, Leitir Mhic an Bhaird.

600

Bóthar agus obair dhraenála riachtan- ach in aice le tithe Shéain McGinley agus Willie McFadden, Glaiseach.

400

Bóthar áise chomh fada le teach Bren- dan agus Anne Uí Chnáimhsí, Glaiseach.

500

Bóthar áise chomh fada le teach Manus Roarty, Muine Beag, Dún Lúiche.

400

Bóthar áise chomh fada le teach Manus agus Mairéad Uí Dhomhnaill, Cró na Shallóg, An Clochán Liath.

500

Bóthar áise chomh fada le tithe Joe Chambers agus Biddy McDermott, Bun an Inbhir.

1,000

Bóthar áise chomh fada le teach John agus Kathleen Boyle, Shallogans, Baile na Finne.

500

Obair riachtanach ar an bhóthar agus an carrchlós lámh leis an ionad pobail sa Chlochán Liath.

3,500

[1117]Bóthar áise chomh fada le tithe Tom McCarthy agus Martin McFadden, Carrickcoyle, Bun an Leaca.

600

Bóthar áise chomh fada le teach Joe agus Patricia Gallagher, Fanaboy, Gort an Choirce.

600

Bóthar áise chomh fada le tithe Brigid Gallagher, Eddie Boyle agus Mary Atkins, Keadue Uacht., Ailt an Chorráin.

600

Bóthar áise chomh fada le teach Gerard Moy, Crickamore, Ailt an Chorráin.

300

Bóthar áise chomh fada le teach Dan Sweeney, Keadue, Ailt an Chorráin.

300

Bóthar áise chomh fada le teach Dan agus Shirley McGee, Loch an Iúir.

400

Bóthar portaigh ó bhóthar contae Chnoc Fola/Mín an Chladaigh os comhair teach Madge McFadden.

1,500

Bóthar portaigh ó theach Patrick Murray i dtreo Chnoc Fola thar na “Dippers”.

750

Bóthar portaigh i dtreo na farraige idir Cnoc Fola agus Mín an Chladaigh.

750

Bóthar portaigh ón bhóthar os comh- air teach Tom McGeever, Glasarchú.

600

Bóthar portaigh an Choirbhín — ó phríomhbhóthar an Choirbhín via teach Tom Sweeney i dtreo teach Joe Boyle.

1,000

Bóthar portaigh ó teach Paddy McFadden, Mín an Iolair, go dtí barr na sléibhe.

1,000

Bóthar áise chomh fada le teach Rory agus Fionnuala McMonagle, Caiseal, Gort an Choirce.

600

Bóthar áise chomh fada le teach Kathleen Gallagher, Anagaire.

600

Bóthar áise chomh fada le teach Joe Gallagher, Lettercaugh, An Clochán Liath, agus go dtí tailte le Fred Gallagher, Peter Gillespie agus Mary Gillespie.

500

Bóthar áise chomh fada le tithe le Bríd Gallagher, Patrick Doogan, Kit Logan, muintir O'Brien, Mín an Chladaigh Íocht.

500

Droichead lámh leis an bpáirc pheile ag Aphort, Árainn Mhór.

2,500*

Bóthar contae ag Machaire Loisce, An Bun Beag.

3,500*

An tIomlán

34,650

I gcás na mbóithre atá marcáilte le*, is í an tsuim a luaitear, nó 50% den chostas, cibé acu is lú, atá á cheadú ar choinníoll go seasfaidh Comhairle Contae Dhún na nGall an fuílleach.