Dáil Éireann - Volume 416 - 20 February, 1992

Ceisteanna — Questions. Oral Answers. - Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge.

8. D'fhaifraigh Mr. McGinley d'Aire na Gaeltachta an bhfuil sé ar intinn ag a Roinn ardú costaisí lóistín a cheadú do mhná tí na Gaeltachta a mbíonn daltaí coláistí Gaeilge samhraidh ar lóistín acu; agus má tá, cad é méid an ardaithe.

Mr. Wilson: Níl sé i gceist méadú a dhéanamh ar an deontas a íocann mo Roinn faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge i mbliana.

Mr. McGinley: Cuireann sé brón orm an scéal sin a chloisteáil. Bhíomar ag súil go mbeadh ardú suntasach le fáil ag na mná tí i mbliana. Shíl na mná tí iad féin sin. An dtuigeann an tAire nach bhfuair siad aon ardú, chomh fada agus is eol dom, ó bhí 1990 ann, agus nach bhfuil siad ag fáil in aghaidh an lae ach trí phunt agus caoga pingin, agus tá a fhios againn go bhfuil an costas maireachtála ag dul suas i rith na bliana. Sílim go bhfuil sé thar am go dtabharfaí ardú do na mná tí seo. Caithfimid an caighdeán a choinneáil suas. Cuirtear lóistín maith ar fáil dóibh, cuirtear béilí maithe ar fáil dóibh agus d'iarrfainn ar an Aire athmhachnamh agus athscrúdú a dhéanamh ar an scéal agus fiú amháin ardú a thabhairt dóibh a choinneodh suas leis an ráta boilscithe.

Mr. Wilson: Tá a fhios agam nach bhfuair siad ardú ar bith ó 1990 i leith ach fuair siad ardú suntasach sa bhliain sin agus níl an t-ardú ídithe go fóill. Tá cruthú de shórt éigin sa mhéid eolais seo, is é sin go bhfuil ardú ó 1986, ó 16,600 go dtí 20,594 d'fhoghlaimeoirí ag freastal ar na Gaeltachtaí. Aontaím leis an Teachta go bhfuil jab maith á dhéanamh ag na mná tí sin. Tá a fhios agam go bhfuil béilí maithe curtha ar fáil do na foghlaimeoirí. Ná déan dearmad gur chaith mise mar ógánach seal i nGaeltacht Thír Chonaill, ní i nGaoth Dobhair, mo léan, ach i Rann na Feirste, agus tá eolas agam ar na mná tí sin, chomh cumasach agus chomh maith agus atá siad do na scoláirí.

[100] Mr. McGinley: Thuigeamar gur cuireadh £150,000 breise ar fáil sa Cháinaisnéis do na coláistí Gaeilge. An bhfuil sé sin ann le tacaíocht a thabhairt do bhreis daoine a dhul chun na Gaeltachta nó an raibh sé ar intinn é a thabhairt do na mná tí, mar a bhíomar uilig ag súil leis?

Mr. Wilson: Breis daoine. Mar a dúirt mé, nuair a bhí mé ag léamh amach na bhfigiúirí ansin, tá ardú tagtha ar an líon foghlaimeoirí ó 16,000 i 1986 go dtí 20,000. Dá bhrí sin táimid ag súil go mbeidh níos mó foghlaimeoirí ag dul go dtí na Gaeltachtaí éagsúla an samhradh seo chugainn.

An Ceann Comhairle: Anois caithfimid bualadh ar aghaidh go dtí ceist 9 agus d'fhéadfainn a rá leis an Aire, dá mbeadh ceist 4 ann roimh ré, rud nach raibh, bheadh sé leis na ceisteanna eile atá——

Mr. Wilson: Mar sin, caithfidh mé dul ag lorg ceist 4.

An Leas-Cheann Comhairle: Is é an t-eolas atá agam anseo ná go raibh tú chun Ceisteanna 4, 9, 25, 53 agus 91 a fhreagairt. Ach de bhrí nár fhreagair tú ceist 4 níos luaithe, tá mé ag glacadh, mar a tharlaíonn gach uair anseo, go gcuirfidh tú ceist 4 isteach leis na ceisteanna eile. Tá an Teachta Madeleine Taylor-Quinn sásta leis sin, agus is cuma má bhíonn éinne eile míshásta.

Mr. McCartan: Tá ceist 4 thart?

Leas-Cheann Comhairle: Níl Ceist 4 thart. Ní thuigeann an Teachta rialacha an Tí, agus tá glactha ag——

Mr. McCartan: I understand the Rules of the House but sometimes I do not understand your rules.

Leas-Cheann Comhairle: The Chair is not responsible for the Deputy's ignorance of the rules. An tAire.

Mr. Wilson: An prionsabal atá agamsa ná, ná déan nós, ná bris nós.