Dáil Éireann - Volume 356 - 19 February, 1985

Written Answers. - Iocaíochtaí do na Gaeltachtaí.

482. D'fhiafraigh Mr. McGinley d'Aire na Gaeltachta cad é an méid airgid a chuir an Roinn ar fáil do Ghaeltachtaí Dún na nGall, Maigh Eo agus na Gaillimhe sna blianta 1982, 1983 agus 1984.

Aire na Gaeltachta (Mr. O'Toole): D'íoc mo Roinnse na suimeanna airgid seo a leanas sna contaetha sin sna blianta i gceist (níl caiteachas ar thuarastail, etc., d'oifigigh de chuid na Roinne atá lonnaithe sna contaetha ná aon chaiteachas de chuid Údarás na Gealtachta san áireamh):

Co. Dhún na nGall

Co. Mhaigh Eo

Co. na Gaillimhe

£

£

£

1982

1,149,084

406,093

1,899,815

1983

985,601

319,495

1,506,814

1984

793,714

446,739

1,402,875