Dáil Éireann - Volume 333 - 09 March, 1982

FORÓGRA PROCLAMATION

De bhun chomhairle a thairg an Taoiseach dom faoi alt 2 d'Airteagal 13 den Bhunreacht, déanaimse, PÁDRAIG Ó hIRIGHILE, Uachtarán na hÉireann, Dáil Éireann a lánscor leis seo Dé Céadaoin, an 27ú lá d'Eanáir, 1982, agus Dáil Éireann (a mbeidh a comhaltaí arna dtoghadh san Olltoghchán seo chugainn) a ghairm agus a chomóradh chun teacht le chéile i gcathair Bhaile Átha Cliath Dé [3]Máirt, an 9ú lá de Mhárta, 1982, ar a 3 a chlog san iarnóin chun cibé gnó a dhéanamh a chuirfear faoina bráid.

Pursuant to an advice tendered to me by the Taoiseach under section 2 of Article 13 of the Constitution, I, PATRICK J. HILLERY, President of Ireland, hereby dissolve Dáil Éireann on Wednesday, the 27th day of January, 1982, and summon and call together Dáil Éireann (the members whereof shall have been elected at the forthcoming General Election) to meet in the city of Dublin on [4]Tuesday, the 9th day of March, 1982, at the hour of 3 o'clock in the afternoon for the despatch of such business as shall be submitted to it.

ARNA THABHAIRT FAOI MO LÁIMH AGUS FAOI MO SHÉALA AN 27ú LÁ SEO d'EANÁIR, 1982.

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL THIS 27th DAY OF JANUARY, 1982.

PÁDRAIG Ó hIRIGHILE,

Uachtarán na hÉireann.

(President of Ireland).

GEARÓID MAC GEARAILT,

Taoiseach.

Tuarascáil ón gCléireach i dtaobh Eascairí a chur amach agus Craoladh i dtaobh Freagraí.

Report by Clerk as to issue of Writs and Announcements as to Returns.

I gcomhlíonadh Bhuan-Ordú Uimh. 3 de Bhuan-Orduithe Dháil Éireann i dtaobh Gnó Phoiblí, tá orm a thuairisciú go ndearna mé, díreach tar éis don Uachtarán Forógra an 27ú lá d'Eanáir, 1982, a chur amach ag lánscor Dháil Éireann an lá sin, m'eascairí a chur amach, de bhun alt 12 den Acht Toghcháin, 1963, do na Dáilcheantair seo a leanas go dtí na Cinn Chomhairimh atá ainmnithe ina dhiaidh seo:—

In compliance with Standing Order No. 3 of the Standing Orders of Dáil Éireann relative to Public Business, I have to report that immediately upon the issue by the President of the Proclamation of the 27th day of January, 1982, dissolving Dáil Éireann on that day, I issued my writs, pursuant to section 12 of the Electoral Act, 1963, for the following Constituencies to the Returning Officers named hereafter:—

Dáilcheantair.

Constituencies.

Cinn Chómhairimh.

Returning Officers.

Ceatharlach-Cill Chainnigh

Thomas G. Crotty

Carlow-Kilkenny

An Cabhán-Muineachán

Thomas P. Owens

Cavan-Monaghan

An Clár

Thomas F. O'Reilly

Clare

Corcaigh Thoir

William F. O'Connor

Cork East

Corcaigh Thuaidh-Lár

Patrick C. Powell

Cork North-Central

Corcaigh Thiar Thuaidh

William F. O'Connor

Cork North-West

Corcaigh Theas Lár

Patrick C. Powell

Cork South-Central

Corcaigh Thiar Theas

William F. O'Connor

Cork South-West

[5]Dún na nGall Thoir Thuaidh

[6]Brendan A.J. Murrin

Donegal North-East

Dún na nGall Thiar Theas

Donegal South-West

Baile Átha Cliath Lár

Michael Hayes

Dublin Central

Baile Átha Cliath Thuaidh

John M. Fitzpatrick

Dublin North

Baile Átha Cliath Thuaidh-Lár

Michael Hayes

Dublin North-Central

Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh

Dublin North-East

Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh

Dublin North-West

Baile Áth Cliath Theas

John M. Fitzpatrick

Dublin South

Baile Átha Cliath Theas-Lár

Micheal Hayes

Dublin South-Central

Baile Átha Cliath Thoir Theas

Dublin South-East

Baile Átha Cliath Thiar Theas

John M. Fitzpartick

Dublin South-West

Baile Átha Cliath Thiar

Dublin West

Dún Laoghaire

Dún Laoghaire

Gaillimh Thoir

Seán C. Ó Domhnaill

Galway East

Gaillimh Thiar

Galway West

Ciarraí Thuaidh

Louise McDonough

Kerry North

Ciarraí Theas

Kerry South

Cill Dara

Tadgh R. Brennan

Kildare

Laois-Uíbh Fhailí

James E. Cahill

Laoighis-Offaly

Luimneach Thoir

Proinsias B. Ó Gadhra

Limerick East

Luimneach Thiar

Limerick West

An Longfort-An Iarmhí

Leo Branigan

Longford-Westmeath

[7]

[8]Brendan Breathnach

Louth

Maigh Eo Thoir

Bernard Daly

Mayo East

Maigh Eo Thiar

Mayo West

An Mhí

Marie Tehan

Meath

Ros Comáin

Anthony McCormack

Roscommon

Sligeach-Liatroim

Patrick P. Devins

Sligo-Leitrim

Tiobraid Árann Thuaidh

Patrick J. McCormack

Tipperary North

Tiobraid Árann Theas

Tipperary South

Port Láirge

John Cooke

Waterford

Loch Garman

Maurice J. Phelan

Wexford

Cill Mhantáin

Philip P. O'Reilly

Wicklow

Is iad seo a leanas ainmneacha na ndaoine a toghadh chun fónamh sa Dáil, mar aon le hainmneacha na nDáilcheantar dar toghadh iad:—

The following are the names of the persons returned to serve in the Dáil together with the names of the Constituencies for which they have been elected:—

Dáilcheantair

Constituencies

Comhaltaí

Members

Ceatharlach-Cill Chainnigh

Jim Gibbons

Carlow-Kilkenny

Liam Aylward

Kieran Crotty

Des Governey

Seamus Pattison

An Cabhán-Muineachán

John Patrick Wilson

Cavan-Monaghan

Jimmy Leonard

Rory O'Hanlon

Tom Fitzpatrick

John F. Conlon

An Clár

Brendan Daly

Clare

Bill Loughnane

Sylvester Barrett

Donal Carey

[9]Corcaigh Thoir

[10]Michael Ahern

Cork East

Myra Barry

Paddy Hegarty

Joe Sherlock

Corcaigh Thuaidh-Lár

Denis Lyons

Cork North-Central

Bernard Allen

Liam Burke

Toddy O'Sullivan

Seán French

Corcaigh Thiar-Thuaidh

Donal Creed

Cork North-West

Frank Crowley

Tom Meaney

Corcaigh Theas-Lár

Pearse Wyse

Cork South-Central

Peter Barry

Gene Fitzgerald

James Corr

Eileen Desmond

Corcaigh Thiar-Theas

Jim O'Keeffe

Cork South-West

Patrick Joseph Sheehan

Joe Walsh

Dún na nGall Thoir Thuaidh

Patrick D. Harte

Donegal North-East

Hugh Conaghan

Neil Terence Blaney

Dún na nGall Thiar Theas

Clement Coughlan

Donegal South-West

Denis McGinley

Pat Cope Gallagher

Baile Átha Cliath Lár

Bertie Ahern

Dublin Central

Michael Keating

George Colley

Tony Gregory-Independent

Michael O'Leary

Baile Átha Cliath Thuaidh

Raphael P. (Ray) Burke

Dublin North

John Boland

Nora Owen

Baile Átha Cliath Thuaidh-Lár

Charles Haughey

Dublin North-Central

George Birmingham

Vincent Brady

Richard Bruton

Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh

Michael Woods

Dublin North-East

Michael Joe Cosgrave

Maurice Manning

Ned Brennan

Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh

Jim Tunney

Dublin North-West

Mary Flaherty

Michael Barrett

Proinsias De Rossa

Baile Átha Cliath Theas

John Kelly

Dublin South

Alan Shatter

Séamus Brennan

Nuala Fennell

Niall Andrews

Baile Átha Cliath Theas-Lár

Gay Mitchell

Dublin South-Central

Ben Briscoe

Tom Fitzpatrick

Frank Cluskey

[11]Baile Átha Cliath Thoir Theas

[12]Garrett FitzGerald

Dublin South-East

Gerard Brady

Alexis FitzGerald

Ruairí Quinn

Baile Átha Cliath Thiar Theas

Seán Walsh

Dublin South-West

Mervyn Taylor

Mary Harney

Larry McMahon

Baile Átha Cliath Thiar

Jim Mitchell

Dublin West

Brian Fleming

Brian Lenihan

Liam Lawlor

Dick Burke

Dún Laoghaire

Seán Barrett

Dún Laoghaire

Liam T. Cosgrave

Barry Desmond

David Andrews

Martin O'Donoghue

Gaillimh Thoir

Paul Connaughton

Galway East

Michael P. Kitt

John Callanan

Gaillimh Thiar

Robert Molloy

Galway West

John Donnellan

Michael D. Higgins

Francis Fahey

Máire Geoghegan-Quinn

Ciarraí Thuaidh

Dick Spring

Kerry North

Tom McEllistrim

Denis Foley

Ciarraí Theas

John O'Leary

Kerry South

Michael Begley

Michael Moynihan

Cill Dara

Charlie McCreevy

Kildare

Alan Dukes

Paddy Power

Joe Bermingham

Gerry Brady

Laois-Uíbh Fhailí

Liam Hyland

Laoighis-Offaly

Ger Connolly

Bernard Cowen

Oliver J. Flanagan

Thomas W. Enright

Luimneach Thoir

Desmond O'Malley

Limerick East

Tom O'Donnell

William Gerard O'Dea

Jim Kemmy

Michael Noonan

Luimneach Thiar

Gerard Collins

Limerick West

William O'Brien

Michael J. Noonan

An Longfort-An Iarmhí

Albert Reynolds

Longford-Westmeath

Patrick Mark Cooney

Gerry L'Estrange

Seán Keegan

[13]

[14]Pádraig Faulkner

Louth

Bernard Markey

Tom Bellew

Eddie Filgate

Maigh Eo Thoir

Seán Calleary

Mayo East

P. J. Morley

Paddy O'Toole

Maigh Eo Thiar

Pádraig Flynn

Mayo West

Denis Gallagher

Enda Kenny

An Mhí

John Bruton

Meath

Michael Lynch

John V. Farrelly

Colm Hilliard

Jim Fitzsimons

Ros Comáin

Seán Doherty

Roscommon

Terry Leyden

Liam Naughten

Sligeach-Liatroim

Ray MacSharry

Sligo-Leitrim

Ted Nealon

John Ellis

Matty Brennan

Tiobraid Árann Thuaidh

John Ryan

Tipperary North

David Molony

Michael O'Kennedy

Tiobraid Árann Theas

Seán Byrne

Tipperary South

Brendan Griffin

Seán Treacy

Seán McCarthy

Port Láirge

Martin Austin Deasy

Waterford

Jackie Fahey

Edward Collins

Paddy Gallagher

Loch Garman

Michael D'Arcy

Wexford

Ivan Yates

Hugh Byrne

Seán Browne

Lorcan Allen

Cill Mhantáin

Liam Kavanagh

Wicklow

Gemma Hussey

Godfrey Timmins

Ciaran Patrick Murphy

De bhua alt 14 den Acht Toghcháin, 1963, measadh Seán Ó Conaill a bheith tofa mar dhuine de na comhaltaí do Dháil-cheantar Bhaile Átha Cliath Theas-Lár.

By virtue of section 14 of the Electoral Act, 1963, John O'Connell has been deemed to have been elected as one of the members for the Constituency of Dublin South-Central.

[15] I gcomhlíonadh Bhuan-Ordú Uimh. 4 de na Buan-Orduithe i dtaobh Gnó Phoiblí, táim tar éis cóipeanna de na hEascairí toghcháin agus de na freagraí a formhuiníodh orthu a leagan os comhair na Dála.

[16] In compliance with Standing Order No. 4 of the Standing Orders relative to Public Business, I have laid before the Dáil copies of the Writs of election and the returns endorsed thereon.

Tá an Rolla sínithe de réir na mBuan-Orduithe ag na Comhaltaí thuasainm-nithe go léir.

All the above-named Members signed the Roll in accordance with Standing Orders.