Dáil Éireann - Volume 161 - 20 March, 1957

FORÓGRA (PROCLAMATION)

De bhun comhairle a thairg an Taoiseach dom faoi alt 2 d'Airteagal 13 den Bhunreacht, déanaimse, SEÁN T. Ó CEALLAIGH, Uachtarán na hÉireann, leis seo Dáil Éireann a lán-scor Dé Máirt, an 12ú lá d'Fheabhra, 1957, agus Dáil Éireann (a mbeidh a comhaltaí arna dtoghadh san Olltoghchán seo chugainn) a ghairm agus a chomóradh chun teacht le chéile i gcathair Bhaile Átha Cliath Dé Céadaoin, an 20ú lá de Mhárta, 1957, ar a 3 a chlog san iarnóin chun pé gnó a dhéanamh a cuirfear faoina bráid.

Pursuant to an advice tendered to me by the Taoiseach under section 2 of Article 13 of the Constitution, I, SEÁN T. Ó CEALLAIGH, President of Ireland, hereby dissolve Dáil Éireann on Tuesday, the 12th day of February, 1957, and summon and call together Dáil Éireann (the members whereof shall have been elected at the forthcoming General Election) to meet in the City of Dublin on Wednesday, the 20th day of March, 1957, at the hour of 3 o'clock in the afternoon for the despatch of such business as shall be submitted to it.

ARNA THABHAIRT faoi mo Láimh agus faoi mo Shéala an 12ú lá seo d'Fheabhra, 1957.

GIVEN under my Hand and Seal this 12th day of February, 1957.

(Signed) SEÁN T. Ó CEALLAIGH,

Uachtarán na hEireann

(President of Ireland).

(Signed) SEÁN UA COISDEALBHA,

Taoiseach.

Eisiúint na Riteacha agus Ainmneacha na gComhaltaí.

Issue of Writs and Names of Members.

[3]Do léigh an Cléireach an Tuarascbháil so leanas:—

[4]The Clerk read the following report:—

I gcomhlíonadh Buan-Orduithe Uimh. 3 de Bhuan-Orduithe Dháil Éireann i dtaobh Gnótha Phoiblí, tá orm a thuairisciú go ndearnas, díreach tar éis don Uachtarán an Forógra den 12ú lá d'Fheabhra, 1957, a chur amach ag lánscor Dáil Eireann an lá sin, mo riteacha a chur amach, de bhun forál iomchuí na nAcht Toghchán, 1923 go 1947, agus de bhun an Orduithe chun an Achta Timpeal Toghchán, 1923, d'Oiriúnú, 1938, do na Dáilcheantair seo a leanas go dtí na Cinn Chómhairimh atá ainmnithe anseo thíos:—

In compliance with Standing Order No. 3 of the Standing Orders of Dáil Éireann relative to public Business, I have to report that immediately upon the issue by the President of the Proclamation of the 12th day of February, 1957, dissolving Dáil Éireann on that day, I issued my writs, pursuant to the relative provisions of the Electoral Acts, 1923 to 1947, and the Electoral Act, 1923, Adaptation Order, 1938, for the following Constituencies to the Returning Officers named hereunder:—

Dáilcheantair.

Constituencies.

Cinn Chómhairimh.

Returning Officers.

Dáilcheantair Bhuirge.

Borough Constituencies.

Corcaigh

Cork

Michael Powell.

Baile Atha Cliath Thuaidh (Thoir)

Dublin North (East)

Michael Hayes.

Baile Atha Cliath Thuaidh (Lár)

Dublin North (Central)

Baile Atha Cliath Thuaidh (Thiar)

Dublin North (West)

Baile Atha Cliath Theas (Thoir)

Dublin South (East)

Baile Atha Cliath Theas (Thiar)

Dublin South (West)

Baile Atha Cliath Theas (Lár)

Dublin South (Central)

Dáilcheantair Chontae.

County Constituencies.

Ceatharlach-Cill Choinnigh

Carlow-Kilkenny

Thomas G. Crotty.

Dún Laoghaire agus Ráth an Dúin

Dún Laoghaire and Rathdown

Desmond Moran.

Baile Atha Cliath

Dublin

[5]Cill Dara

Kildare

[6]Patrick J. O'Neill.

Laoighis-Uí Failghe

Leix-Offaly

Thomas Joseph Fletcher.

Longphort-An Iarmhidhe

Longford-Westmeath

John Donald Ross.

Lughbhaidh

Louth

Desmond O'Hagan.

An Mhidhe

Meath

Patrick J. Sweetman.

Loch gCarman

Wexford

Patrick David Jordan.

Cill Mantán

Wicklow

Patrick McDowell.

An Clár

Clare

Edward Monahan.

Corcaigh Thiar

Cork West

Edward W. Healy.

Corcaigh Thoir

Cork East

Corcaigh Thuaidh

Cork North

Corcaigh Theas

Cork South

Ciarraighe Thuaidh

North Kerry

Thomas G. Clarke.

Ciarraighe Theas

South Kerry

Luimneach Thiar

West Limerick

Noel P. Shee.

Luimneach Thoir

East Limerick

Tiobrad Arann Thuaidh

North Tipperary

Pádraig Ua Súilleabháin.

Tiobrad Arann Theas

South Tipperary

Portláirge

Waterford

Seosaimh Ó Cionnaith.

[7]Gaillimh Thiar

West Galway

[8]Gerald Michael Counahan.

Gaillimh Theas

South Galway

Gaillimh Thuaidh

North Galway

Muigheo Theas

South Mayo

Bernard Daly.

Muigheo Thuaidh

North Mayo

Roscomán

Roscommon

Patrick J. Flynn.

Sligeach-Liatruim

Sligo-Leitrim

Patrick P. Devins.

An Cabhán

Cavan

Francis J. McKenna.

Dún na nGall Thiar

West Donegal

Peter Joseph Ward.

Dún na nGall Thoir

East Donegal

Muineachán

Monaghan

James P. McGeough.

Is iad seo a leanas ainmneacha na ndaoine a toghadh chun fónamh sa Dáil, maraon le hainmneacha na nDáil-cheantar dar toghadh iad:—

The following are the names of the persons returned to serve in the Dáil together with the names of the Constituencies for which they have been elected:—

Dáilcheantair.

Constituencies.

Comhaltaí.

Members.

Dáilcheantair Bhuirge.

Borough Constituencies.

Corcaigh

Cork

Stephen D. Barrett.

Cork

John Galvin.

Jack Lynch.

Seán Casey.

A.A. (Gus) Healy.

Baile Atha Cliath Thuaidh (Thoir)

Dublin North (East)

Jack Belton.

Paddy Byrne.

Charles Haughey.

Denis Larkin.

Oscar Traynor.

[9]Baile Atha Cliath Thuaidh (Lár)

Dublin North (Central)

[10]Vivion de Valera.

Colm Gallagher.

Patrick McGilligan.

Baile Atha Cliath Thuaidh (Thiar)

Dublin North (West)

Tom Byrne.

Declan David Costello.

Richard P. Gogan.

Baile Atha Cliath Theas (Thoir)

Dublin South (East)

Noel Christopher Browne.

John Aloysius Costello.

Seán MacEntee.

Baile Atha Cliath Theas (Thiar)

Dublin South (West)

Robert Briscoe.

Bernard Butler.

James Carroll.

Noel T. Lemass.

Michael Joseph O'Higgins.

Baile Atha Cliath Theas (Lár)

Dublin South (Central)

Philip A. Brady.

Maurice Edward Dockrell.

Seán Lemass.

Celia Lynch.

John Murphy.

Dáilcheantair Chontae.

County Constituencies.

Ceatharlach-Cill Choinnigh

Carlow-Kilkenny

Martin Medlar.

Patrick J. Crotty.

James Gibbons.

Francis Humphreys.

Joseph Hughes.

Dún Laoghaire agus Ráth an Dúin

Dún Laoghaire and Rathdown

Liam Cosgrave.

Lionel Booth.

Seán Brady.

Baile Atha Cliath

Dublin

Patrick Burke.

Kevin Boland.

Éamonn Rooney.

Cill Dara

Kildare

Patrick Dooley.

William Norton.

Gerard Sweetman.

Laoighis-Uí Failghe

Leix-Offaly

Oliver J. Flanagan.

Kieran P. Egan.

Peadar Maher.

Thomas Francis O'Higgins.

Nicholas Egan.

Longphort-An Iarmhidhe

Longford-Westmeath

Seán Mac Eoin.

Charles Fagan.

Rory Brady.

Erskine Childers.

Michael Joseph Kennedy.

[11]Lughbhaidh

Louth

[12]Frank Aiken.

Pádraig Faulkner.

George Coburn.

An Mhidhe

Meath

Michael Hilliard.

James Griffin.

Patrick Giles.

Loch gCarman

Wexford

Denis Allen.

James Ryan.

Brendan Corish.

Seán Browne.

Anthony Charles Esmonde.

Cill Mantán

Wicklow

Paudge Brennan.

James O'Toole.

James Everett.

An Clár

Clare

Eamon de Valera.

Patrick J. Hillery.

William Murphy.

Corcaigh Thiar

Cork West

Edward Cotter.

Michael Pat Murphy.

Florence Wycherley.

Corcaigh Thoir

Cork East

Richard Barry.

Martin John Corry.

John W. Moher.

Corcaigh Thuaidh

Cork North

Batt Donegan.

Patrick McAuliffe.

Denis J. O'Sullivan.

Corcaigh Theas

Cork South

Daniel Desmond.

Seán McCarthy.

Timothy Manley.

Ciarraighe Thuaidh

North Kerry

Patrick Finucane.

Thomas McEllistrim.

Daniel J. Moloney.

Dan Spring.

Ciarraighe Theas

South Kerry

Honor Mary Crowley.

Patrick W. Palmer.

John J. Rice.

Luimneach Thiar

West Limerick

Denis Francis Jones.

James J. Collins.

Donnchadh Ó Briain.

Luimneach Thoir

East Limerick

Donogh O'Malley.

Patrick Clohessy.

George Edward Russell.

John Carew.

Tiobrad Arann Thuaidh

North Tipperary

John Fanning.

Mary Bridget Ryan.

Patrick Tierney.

[13]Tiobrad Arann Theas

South Tipperary

[14]Mick Davern.

Dan Breen.

Richard Mulcahy.

Frank Loughman.

Portláirge

Waterford

William Kenneally.

John Ormonde.

Thaddeus Lynch.

Thomas A. Kyne.

Gaillimh Thiar

West Galway

Gerald Bartley.

Fintan Coogan.

John Geoghegan.

Gaillimh Theas

South Galway

Patrick Beegan.

Michael Carty.

Bridget Hogan.

Gaillimh Thuaidh

North Galway

Michael Donnellan.

Mark Killilea.

Michael F. Kitt.

Muigheo Theas

South Mayo

Joseph Blowick.

Seán Flanagan.

Henry Kenny.

Michael Moran.

Muigheo Thuaidh

North Mayo

Phelim Alfred Calleary.

Seán Doherty.

Patrick Lindsay.

Roscomán

Roscommon

John Beirne.

Gerald Boland.

James Burke.

John McQuillan.

Sligeach-Liatruim

Sligo-Leitrim

John Joe McGirl.

Mary Reynolds.

Eugene Gilbride.

Stephen Flynn.

Patrick J. Rogers.

An Cabhán

Cavan

Patrick Smith.

Michael Sheridan.

Patrick O'Reilly.

John Tully.

Dún na nGall Thiar

West Donegal

Patrick O'Donnell.

Joseph Brennan.

Cormac Breslin.

Dún na nGall Thoir

East Donegal

Neal Terence Blaney.

Liam Cunningham.

Daniel McMenanin.

William Alexander Watson Sheldon.

[15]Muineachán

Monaghan

[16]James Mathew Dillon

Patrick Mooney.

Eighneachán Ó h-Annluain.

De bhuaidh an Achta Toghcháin (Ceann Comhairle Dháil Éireann), 1937, agus an Achta Toghcháin (Leasú), 1947, is tuigthe Pádraig Ó hÓgáin a bheith tofa mar dhuine de na comhaltaí do Dháilcheantar Chontae an chláir.

By virtue of the Electoral (Chairman of Dáil Éireann) Act, 1937, and the Electoral (Amendment) Act, 1947, Patrick Hogan has been deemed to have been elected as one of the members for the County Constituency of Clare.

I gcomhlfonadh Buan-Orduithe 4 de na Buan Orduithe i dtaobh Gnótha Phoiblí, táim tar éis cóipeanna de na riteacha Toghcháin agus de na freagraí a scríobhadh orthu a leagadh ar Bhord na Dála.

In compliance with Standing Order No. 4 of the Standing Orders relative to Public Business, I have laid upon the Table of the Dáil copies of the writs of Election and the returns endorsed thereon.

Síniú an Rolla.

Signing of Roll.

Go dtí seo tá an Rolla sínithe do réir na mBuan-Orduithe ag na Comhaltaí thuasluaite go léir, ach amháin iad seo a leanas:—

All the above-named Members have to date signed the Roll in accordance with Standing Orders, with the following exceptions:—

Longphort-An Iarmhidhe

Longford-Westmeath

Rory Brady

Ciarraighe Theas

South Kerry

John J. Rice.

Sligeach-Liatruim

Sligo-Leitrim

John Joe McGirl.

Muineachán

Monaghan

Eighneachán Ó h-Annluain.